خدایی مرامو عشقه..خخخخخخ

دختره نوشته :

 

 

 

چه مسخره است !

 

 

 

سوال امتحانی که می گویید: جای خالی را با گزینه ی مناسب پر کنید... !

 

 

 

من اگه می تونستم جای خالی "تو" را پر می کردم ..

 

 

 

.

 

 

 

.

 

 

 

.

 

 

 

پسره زیرش کامنت گذاشته: گند زدی تو امتحانت گردن بقیه ننداز    :::)))

/ 0 نظر / 25 بازدید