یاد مولانا بخیر!!!!!!!

 ای کرم و معرفتت آشنا

با نام تو نام هیچ کس نبود روا

------

ای حرمت ملجا درماندگان

خود نظری بر دل و قلبم نما

------

ای که تویی رحمة للعالمین

با چه زبانی کنمت من ثنا؟

------

نام تو آرامش جان من است

هستی من،عطای توست ای خدا

------

از درو درگاهت من را نران

قبله ی حاجات منی ای خدا

------

قلب مرا ز نور خود شاد کن

عاقبت خیر به من کن عطا

/ 0 نظر / 13 بازدید