ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

چه لحظه دردآوریه

اون لحظه که میپرسه : خوبی ؟

بغض تو گلوت میپیچه …

۵ خط تایپ میکنی ، ولی به جای enter …

همه رو پاک می کنی و می نویسی : …

خوبم مرسی تو خوبی ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

/ 0 نظر / 20 بازدید