غمگین!!!!

ببین غمگین،

 

ببین دلتنگ دیدارم...

 

ببین

 

خوابم نمی آید،

 

بیدارم...

 

نگفتم تا کنون، اما کنون بشنو:

 

تورا بیش از همه کس دوست میدارم
/ 2 نظر / 25 بازدید
ستاره

.....در روزگاری که خنده ی مردم از زمین خوردن توست ، برخیز تا بگریند عاشتم داداشم این حرفا چیه اینا همش از رو علاقس خوشگلم منم دوست دارم فدات شم

سیندی

خوبه