مرور خاطرات....

مخصوص مامانا و باباهامون...!!!

زنده یاد آغاسی و فرزندش

http://mj10.persianfun.info/img/92/10/Tunnel-23/30.jpg

احداث دانشگاه تهران 1313

http://mj10.persianfun.info/img/92/10/Tunnel-23/29.jpg

بهروز وثوقی و اولین فیلم مشتکر ایران و امریکا 1349

http://mj10.persianfun.info/img/92/10/Tunnel-23/27.jpg

 احداث جاده چالوس

http://mj10.persianfun.info/img/92/10/Tunnel-23/23.jpg

تصویر روی جلد مجله اطلاعات دهه 50

http://mj10.persianfun.info/img/92/10/Tunnel-23/21.jpg

آریا و شاهین..کسی دیده تا حالا؟؟دارین؟؟ای بابا...انقد دوسش دارم!!!البته به پیکان نمیرسه

http://mj10.persianfun.info/img/92/10/Tunnel-23/13.jpg

شیراز چهارراه زند.1310

http://mj10.persianfun.info/img/92/10/Tunnel-23/08.jpg

 

آگهی جالب فروش..دهه 50

http://mj10.persianfun.info/img/92/10/Tunnel-23/02.jpg

 

/ 0 نظر / 19 بازدید