ریش و سبیل خفن....

 

 

مسابقات بین‌المللی برای انتخاب عجیب ترین، زیباترین و یا پرپشت‌ترین سبیل‌ها تا سال ۲۰۰۷ بصورت دوسالانه و از آن به بعد همه ساله برگزار می‌شود. شرکت کنندگان در اینگونه مسابقات، «نشان دادن مردانگی» را از دلایل برگزاری این مسابقات می‌دانند. این مسابقات در سه کلاس و چندین گروه مختلف انجام شده و شرکت کنندگان در دسته تخصصی خود با دیگران به رقابت می‌پردازند. نام برندگان این مسابقات در کتاب رکوردهای جهانی گینس ثبت می‌شود. شرکت کنندگان این مسابقات سبیل خود را به شکل‌هایی مانند دروازه شهرها، اسکله‌ها و حتی پل‌ها تزئین می‌کنند. طولانی‌ترین رکورد ثبت شده برای سبیل، متعلق به فردی در هندوستان است که در سال ۲۰۰۴ ثبت شده‌است. او با کوتاه نکردن سبیل خود به مدت ۲۲ سال، موفق شد به رکورد عجیب سه متر و هشتاد سانتیمتر دست پیدا کند. این رکورد در کتاب رکوردهای کینس نیز ثبت شده‌است.

 

http://mj4.persianfun.info/img/93/4/Rish/327066_768.jpg

 

http://mj4.persianfun.info/img/93/4/Rish/327067_262.jpg

 

http://mj4.persianfun.info/img/93/4/Rish/327068_295.jpg

 

http://mj4.persianfun.info/img/93/4/Rish/327069_326.jpg

 

http://mj4.persianfun.info/img/93/4/Rish/327070_286.jpg

 

http://mj4.persianfun.info/img/93/4/Rish/327071_722.jpg

 

http://mj4.persianfun.info/img/93/4/Rish/327072_734.jpg

 

http://mj4.persianfun.info/img/93/4/Rish/327073_379.jpg

 

http://mj4.persianfun.info/img/93/4/Rish/327074_136.jpg

 

http://mj4.persianfun.info/img/93/4/Rish/327075_821.jpg

 

 

http://mj4.persianfun.info/img/93/4/Rish/327076_933.jpg

 

http://mj4.persianfun.info/img/93/4/Rish/327077_534.jpg

 

http://mj4.persianfun.info/img/93/4/Rish/327078_478.jpg

 

http://mj4.persianfun.info/img/93/4/Rish/327079_371.jpg

 

http://mj4.persianfun.info/img/93/4/Rish/327080_775.jpg

 

http://mj4.persianfun.info/img/93/4/Rish/327081_255.jpg

 

 

http://mj4.persianfun.info/img/93/4/Rish/327083_781.jpg

 

http://mj4.persianfun.info/img/93/4/Rish/327084_141.jpg

 

http://mj4.persianfun.info/img/93/4/Rish/327085_652.jpg

 

http://mj4.persianfun.info/img/93/4/Rish/327086_427.jpg

 

http://mj4.persianfun.info/img/93/4/Rish/327087_437.jpg

 

 

http://mj4.persianfun.info/img/93/4/Rish/327088_316.jpg

 

http://mj4.persianfun.info/img/93/4/Rish/327089_219.jpg

 

http://mj4.persianfun.info/img/93/4/Rish/327091_546.jpg

 

http://mj4.persianfun.info/img/93/4/Rish/327092_522.jpg

 

http://mj4.persianfun.info/img/93/4/Rish/327093_955.jpg

 

 

http://mj4.persianfun.info/img/93/4/Rish/327094_409.jpg

 

 

/ 1 نظر / 34 بازدید