عاقبت پیش بینی شده!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!

http://www.pic.iran-forum.ir/images/b63t5b44tcjo11wkw5r.jpg

میدونید اگه ما بیایم یک خانم زیبا و جوان 20 ساله رو به این سیب تشبیه کنیم


وقتی این خانم زیبا و جوان مسن تر میشه و مثلا به سن 40-50 سالگی میرسه این خانم رو به چه چیزی میشه تشبیه کرد؟

کنجکاو شدین؟

میخواین بدونین؟

پایین صفحه رو ببینید تا بفهمید
:::::::

بفرمایید/ 1 نظر / 19 بازدید
سیندی

عکسا نیومد خیلی بدددددددددددددددددددددددددددددد